Esnaf için bir şans
 
 
KOCAELI
 
Bugün :
18.02.2007
 
Pınar Ecz.
Yarın :
19.02.2007
 
Sağlık Ecz.
 
 

   
azizalemdar@derinceekspres.com
  Aziz ALEMDAR
 
  VATAN..........  
 
     
Milliyetçilik tartışmaları arasında boğulup giderken “vatan” kavramını unutma noktasına geldik. Milletlerin üzerlerinde yaşadıkları kara parçası mıdır vatan?
 
Bir toprağı vatan yapan şeyler neler?
 
Dünya da vatan kavramını belki de ilk defa  Türkler istiklal harbi ile insanlığa öğrettiler.
 
Türk vatanı dünyada eşi benzeri olmayan bir toprak parçasıdır
 
Oradan başka bütün yerküreyi zapt eden kuvvetin emrini hiçe sayan milletin vatanıdır
 
Türkiye İslâm karşıtı güçlere teslim olmayı ret edenlerin vatanıdır
 
İstiklâl Harbi’nin adını değiştirip, Kurtuluş Savaşı, Bağımsızlık Savaşı ifadelerine başvuranlar, millet hayatının anlamını çarpıttı
 
 Millet hayatının anlamı Türk topraklarının yağmalanmasına meydan vermemekti
 
1919-1923 yıllarında canımızı dişimize taktıysak, ter ve kan döktüysek, bütün yapılanlar istiklâl içindi. Bir boyunduruğun ağırlığından kurtulalım diye değildi. İstiklâl Harbi verdik, neyi vermediğimizi dosta düşmana gösterdik. İstiklâlimiz mensup olduğumuz kavmin diğer kavimlerden bağımsızlaşması anlamına gelmiyordu. İstiklâlden anladığımız, şafaklar gibi dalgalanan bir bayrağın istiklâlinden başka bir şey değildi
 
Hangi millet tarihe damga vurduysa, bu damgayı vurmasıyla bir dönüm noktası idrak etmiştir. Türk milleti tarihe damgasını İstiklâl Harbi ile vurdu. İstiklâl Harbi İstiklâl Marşı’nın temin ettiği mantık ve iradeyle kazanıldı. Millet hayatının sukut etmesi bu mantığın terk edilmesi, bu iradeye yabancı kalınmasından başka bir şey değildir. Kim millet hayatının yükselmesini istiyorsa, o kişi üzerine, şimdiye kadar ihmal edilmiş bir görev almış olur. Görevimiz şudur: İstiklâl Marşı ile kazandığımız mantığın işlenmiş hale getirilmesi ve İstiklâl Marşı’nda beyan edilen iradenin ileri götürülmesi. Bu görev, millet hayatının kokuşmasından ve milletin sefalete düşmesinden menfaat umanlarla savaşmayı da içine alır”
 
Şair yazar İsmet Özel’in kurduğu İstiklal Marşı Derneğinin kuruluş amacını açıklayan yukarıdaki cümleler Türk insanının , bu topraklarda ortak tarih, ortak din bağları ile birbirine sıkı sıkıya bağlı onlarca milleti “Türklük” ortak paydasında birleştiren mayayı anlatması açısından oldukça önemlidir.
 
Tek dişi kalmış medeniyet canavarı karşısında istiklal savaşı verilmemiş olsaydı, bu güzel ve kutsal vatandan , ay yıldızın dalgalandığı bu topraklardan, kendimizi ifade ettiğimiz her şeyden mahrum kalacaktık.
Vatandan mahrum kalmadık ama şunu da hatırlamak gerekir ki,hep mahrumiyet hissi içinde kalmaya mecbur edildik. İstiklal harbini gerektiren ne kadar unsur varsa onlara sahip çıkan bu toprağın asil insanına hep hor bakıldı, hep baskılandı.Bu da ne yazık ki asrileşmek , muasırlaşmak adına yapıldı.
 
Her zamanki gibi bugün de bu vatan dediğimiz kutsal toprakları,ırk ,dil ,din ayırmaksızın bizler istiklal marşını yazdıran ruhla savunmak ve sevmek durumundayız. O sevgi bizim savaşımız için en iyi silah olacaktır.
 
İstiklal marşının hitap ettiği kişiler olmak zorundayız. Olduysak da kişiliğimizi savunmaktan geri durmamalıyız.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.02.2007
 
   
 
  Tasarım
  Programlama
©
 2006 Derince Ekspres